Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη τοποθέτηση της EXTEL, στις συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις των τηλεπικοινωνιών έχει γνώμονα τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την επιχείρησή σας.

  • Παρεχόμενες υπηρεσίες ΟΤΕ

 

Eπικοινωνία:
τηλ: +30 210 9483333
fax: +30 210 9483336
email:extel@extel.gr