Εκπαίδευση - Βιβλιογραφία

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ακολουθεί αναλυτική εκπαίδευση στη χρήση των προϊόντων, η οποία συνοδεύεται με την αντίστοιχη βιβλιογραφία, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Με στόχο, την βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

 

Eπικοινωνία:
τηλ: +30 210 9483333
fax: +30 210 9483336
email:extel@extel.gr