Προμήθεια Κατάλληλου Υλικού

Τα προϊόντα που προτείνει η EXTEL, πληρούν τόσο τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όσο και τα κριτήρια που πηγάζουν από τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, δηλαδή:

  • Δοκιμασμένη παρουσία στην αγορά
  • Απόλυτη αξιοπιστία
  • Ιδανικό κόστος
  • Άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Εξειδίκευση κατασκευαστή
  • Ευκολία-αμεσότητα συντήρησης

Η συνεχής, μεθοδική έρευνα αγορά της EXTEL, οδηγεί πάντα στην κατάλληλη, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, πρόταση.

 

Eπικοινωνία:
τηλ: +30 210 9483333
fax: +30 210 9483336
email:extel@extel.gr