Υπεύθυνη Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του προτεινόμενου υλικού, πραγματοποιείται:

  • Από εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς
  • Βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού
  • Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
  • Άμεσα και οικονομικά

Αποτελέσματα της σωστής και υπεύθυνης εγκατάστασης, είναι η εξασφάλιση των ιδανικών συνθηκών για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

 

Eπικοινωνία:
τηλ: +30 210 9483333
fax: +30 210 9483336
email:extel@extel.gr