Οργάνωση της Επιχείρησης

Προσαρμογή της οργάνωσης της δουλειάς σε αποδοτικότερη βάση, με άμεσα αποτελέσματα στη μείωση των λειτουργικών του εξόδων. Π.χ.

 • Ομαδοποίηση εσωτερικών σε τμήματα
 • Οδήγηση των εισερχόμενων κλήσεων κατευθείαν στα τμήματα αυτά
 • Ομαδοποίηση των γραμμών του ΟΤΕ σε εισερχόμενες, εξερχόμενες, προσωπικές, τμημάτων, άμεσης επιλογής εσωτερικού μετά την κλήση (DISA) κλπ
 • Ορισμός εσωτερικών σε ζεύγη Διευθυντού - Γραμματέως κ.λ.π.

Διοίκηση της Επιχείρησης

 • Καταγραφή και επεξεργασία τηλεφωνικής κίνησης
 • Έλεγχος των τηλεφωνικών χρεώσεων ανά θέση, τμήμα κλπ
 • Δικτύωση με άλλα Τηλεφωνικά Κέντρα σε υποκαταστήματα της ίδιας εταιρείας κα.

Ξενοδοχειακές Εφαρμογές

 • Είσοδος-Έξοδος πελάτη
 • Eκτύπωση αναλυτικού λογαριασμού κατά την έξοδό του
 • Κλείδωμα της συσκευής του ελεύθερου δωματίου
 • Εμφάνιση υπολοίπου τηλεφωνικού λογαριασμού του πελάτη
 • Χρέωση σύμφωνα με την επιθυμία της Επιχείρησης
 • Ταυτόσημη αρίθμηση εσωτερικού-δωματίου
 • Προγραμματισμός χρόνου αφυπνίσεων από το δωμάτιο - ή την υποδοχή
 • Καταγραφή αφυπνίσεων
 • Ειδική παρακολούθηση χρεώσεων θαλάμου
 • Mini bar, έλεγχος κατάστασης δωματίου και άλλα
 • Αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με το front office

Δικτυακές Εφαρμογές

 • Δίκτυα πλήρους προσιτότητας
 • Εφαρμογές Least Cost Routing και άλλα

Τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της EXTEL βοηθούν την κάθε επιχείρηση να επιλέξει την βέλτιση λύση για την κάλυψη των αναγκών της. Ακούν, ενημερώνονται, μελετούν και τέλος προτείνουν την καταλληλότερη επιλογή. Η εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση και συντήρηση γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές από τεχνικούς της EXTEL, με εμπειρία και γνώση.

 

Eπικοινωνία:
τηλ: +30 210 9483333
fax: +30 210 9483336
email:extel@extel.gr