Τηλεφωνικά Κέντρα

Το Τηλεφωνικό Κέντρο αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των τμημάτων & του προσωπικού μιας εταιρείας, όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. Με τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, ο ρόλος του Τηλεφωνικού Κέντρου μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί και σαν εργαλείο για τη μετάδοση δεδομένων και για τη μετάδοση εικόνας (εικονοτηλεφωνία) ταυτόχρονα, συμμετέχοντας και σε άλλους σημαντικούς τομείς μιας επιχείρησης όπως:

Αύξηση της παραγωγικότητας

Χρήση ειδικών συσκευών με στόχο τη λειτουργικότητα στη διεκπεραίωση πολλών ταυτόχρονων κλήσεων.

Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης

 • Προαπαντητικά μηνύματα στην εισαγωγή των κλήσεων
 • Μήνυμα ή μουσική στην αναμονή
 • Άμεση ανταπόκριση στην απάντηση εισερχόμενων κλήσεων, από πολλές απαντητικές θέσεις, με καταμερισμό-ανάθεση-εργασίας, χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρμογές, όπως ACD, UCD κα

Ασφάλεια επικοινωνιών

Με τη χρήση συστημάτων φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), ο κάθε χρήστης λαμβάνει τα μηνύματά του, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο να χαθεί ή να ξεχαστεί κάποιο μήνυμα κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

 • Ακριβής λήψη του μηνύματος, ως προς το ύφος και το περιεχόμενο
 • Επιστροφή των αναπάντητων κλήσεων στην τηλεφωνήτρια κ.α.
 •  

  Eπικοινωνία:
  τηλ: 210 9483333
  fax: 210 9483336
  email:extel@extel.gr