Δομημένη Καλωδίωση

Όλες οι εφαρμογές στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποιούν τεχνικές και συστήματα με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη μετάδοση σημαντικού όγκου πληροφοριών σε ελάχιστο χρόνο.

Προϋπόθεση, λοιπόν για την αξιόπιστη υλοποίηση των παραπάνω εφαρμογών αποτελεί η ύπαρξη ενός σύγχρονου ειδικού δικτύου καλωδιώσεων, συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Χαριν ορισμού και συντομίας, το καλωδιακό αυτό δίκτυο το καλούμε "Δομημένη Καλωδίωση". Κάθε Δομημένη Καλωδίωση πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπιστία, ασφάλεια, ευελιξία, λειτουργικότητα καθώς επίσης σωστή διαχείριση και έλεγχο.
Η βασική ιδέα:

Μία καλωδίωση που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από το Τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία φωνής, όσο και από το Σύστημα Μηχανοργάνωσης (για την επικοινωνία δεδομένων).

Αυτή η καλωδίωση να υποστηρίζει οποιοδήποτε Τηλεφωνικό Κέντρο ανεξαρτήτως τύπου εσωτερικών συνδέσεων (απλές αναλογικές συσκευές, ψηφιακές συσκευές ISDN συσκευές κλπ) και οποιοδήποτε Τοπικό Δίκτυο Η/Υ (αναφορά γίνεται στην ενότητα Μετάδοση Δεδομένων). Τα παραπάνω επιτυγχάνονται από την εφαρμογή των προκαθορισμένων προδιαγραφών (ΕΙΑ/ΤΙΑ568) για τα συγκεκριμένα δίκτυα, τόσο για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, όσο και για τον σχεδιασμό, μεθοδολογία και τεχνοτροπία εγκατάστασης.

Το δίκτυο ενός κτιρίου χωρίζεται σε δύο τμήματα, το οριζόντιο (Horizontal) και το κάθετο (backbone). Το οριζόντιο δίκτυο είναι το τμήμα του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που εκτείνεται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα μέχρι το τοπικό κατανεμητή. Σ' αυτό προδιαγράφονται οι τρεις βασικές ενότητες του δικτύου που είναι:

  1. Κατανεμητής (Rach, Patch panel, Connectors κ.λ.π.)
  2. H Kαλωδίωση (Horizontal Cabling, Pach Cords, Line Cords, κ.λ.π.)
  3. Η Τηλεπικοινωνιακή πρίζα (Outlets κ.λ.π.)

Το κάθετο τμήμα είναι το τμήμα που παρέχει σύνδεση μεταξύ των τοπικών και του κεντρικού κατανεμητή καθώς και του κατανεμητή εισόδου και σ'αυτό προδιαγράφεται η κάθετη καλωδίωση (Backbone Cabling)

Σε κάποιες περιπτώσεις - κυρίως σε μικρές εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει κάθετο δίκτυο - είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο κεντρικός κατανεμητής στον οποίο τερματίζεται το οριζόντιο δίκτυο, το τηλεφωνικό κέντρο καθώς ο κατανεμητής εισόδου.

Η EXTEL αναλαμβάνει, τόσο την μελέτη του δικτύου (σχεδιασμό του δικτύου, προδιαγραφές τύπου και ποσότητας χρησιμοποιούμενων υλικών, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου, κοστολόγηση), όσο και την υλοποίηση (προμήθεια υλικού, εγκατάσταση, μετρήσεις, παράδοση). Όλα σε συνδυασμό με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 

Eπικοινωνία:
τηλ: +30 210 9483333
fax: +30 210 9483336
email:extel@extel.gr